SEISOJA (leipää) JA NOUTAJA (pullaa)

2000
keramiikka ja sekatekniikka
n.50 x 350 x 70 cm